Svaz dechových orchestrů

České republiky, z. s.

XX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2021

Soutěž má nově stanovené datum: 22. - 23. října 2021

Soutěže se mohou zúčastnit orchestry, které odpovídají běžnému mezinárodnímu standardu, bez omezení věku, minimálně 45, maximálně 85 hudebníků.

 

Povinné skladby pro rok 2021:

střední třída: Petr Spanilý: Amoretta (vyd. Bärenreiter Praha)

vyšší třída: Pavel Staněk: Česká taneční suita (vyd. Rundel)

nejvyšší třída: Percy Aldridge Grainger: Lincolnshire Posy (vyd. Hal Leonard)

 

Přihlášky do soutěže je možné podat nejpozději do 30. června 2021. 

přihláška ke stažení

propozice soutěže

Nové vedení SDOČR

Děkujeme všem našim členům, kteří se dnes zúčastnili členské schůze SDOČR v Zábřehu. Rádi bychom Vám předali informaci, že Vámi zvolení členové výboru a kontrolní komise se ihned po ukončení členské schůze sešli a zvolili své předsedy a místopředsedy.
Kompletní přehled již byl aktualizován na stránkách SDOČR http://sdo-cr.cz/index.php/o-sdocr/organy-sdocr
Také byla schválena změna stanov, v tuto chvíli tedy již visí na stránkách SDOČR nové stanovy.
Dovolte nám poblahopřát novému vedení SDOČR ke zvolení do funkcí. Jsme přesvědčeni, že nové vedení přispěje k zatraktivnění našeho spolku pro většinu dechových orchestrů v ČR a přispěje k větší popularizaci dechové hudby a zlepšení podmínek našich orchestrů, k tomu je však nutná aktivní spolupráce všech orchestrů, ke které Vás tímto vyzýváme.

PĚTKRÁT ZLATO ZE ŠPANĚLSKA!

 

     

Členové Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník se společně s mažoretkami Crazy Girls SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník zúčastnili ve dnech 17. - 24. 9. 2018 III. Mezinárodního soutěžního festivalu Golden Sardana ve španělském letovisku Lloret de Mar.
V rámci festivalu proběhlo několik vystoupení, např. na promenádě a náměstí v Lloret de Mar či Barceloně.  Součástí festivalu byla i samostatně hodnocená soutěž, která probíhala v moderním lloretském divadle a v níž orchestr získal 4 ocenění ve zlatém pásmu - za provedení soutěžního programu, předvedení povinných skladeb (hymna FC Barcelona a La Santa Espina) a za celkový dojem. Odborná mezinárodní porota rovněž jesenickému orchestru s dirigenty Milanem Domesem a Tomášem Uhlířem udělila zvláštní cenu poroty za nejlepší umělecký výkon na vystoupeních a šíření mezinárodní hudební kultury, což je v konkurenci 12-ti souborů z ČR, Polska a Španělska vynikajícím ohodnocením.
Mažoretky SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník pod vedením Zuzany Fritscherové (t.č. v zastoupení Kláry Drgáčové)  ve své soutěži, která probíhala před divadlem, získaly taktéž zlaté pásmo, dokonce s vyznamenáním!

Dodejme jen, že výjezd do Španělska se uskutečnil za finančního přispění Města Jeseník a Olomouckého kraje.

Tomáš Uhlíř, uměl. ved. DOM ZUŠ Jeseník

DOM Krnov na „2016 Beijing International Band Festival” v čínském Pekingu

Členové Dechového orchestru mladých Krnov, při místní Základní umělecké škole Krnov, se před pár dny vrátili ze země vycházejícího draka, čínského Pekingu. „Beijing International Band Festival“je veliká kulturní událost, která se koná již od roku 2007 a v Pekingu je považována za důležitou mezinárodní událost. V letošním roce se tohoto festivalu zúčastnilo 15 čínských a zahraničních orchestrů, včetně Dechového orchestru mladých ZUŠ Krnov pod taktovkou Luďka Tlacha.

Hlavní myšlenkou uspořádání tohoto mezinárodního výjezdu bylo najít další vhodnou motivaci pro všechny hráče orchestru, a to především pro ty nejmladší. Práce na přípravě byla skutečně velmi náročná, nemluvě o shánění nemalých finančních prostředků. Zde je důležité zmínit, že celá akce se odehrála za významné podpory MĚSTA KRNOV, které je dlouhodobým a největším podporovatelem činnosti DOM Krnov, za podpory MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, Ministerstva kultury ČR a celé řady komerčních sponzorů, mezi které patří především firmy Strojírny Kalinowski s.r.o., TOKO Agri a.s., Krnovské opravny a strojírny s.r.o. a spousta dalších menších sponzorů a podporovatelů, kterým všem patří náš vřelý dík!

Pobyt v samotném Pekingu byl pak dosti náročný, zvláště pak v prvních dnech umocněný dalekou cestou z ČR a posunem času o šest hodin dopředu a při cestě domů, díky evropskému posunu na zimní čas, o sedm hodin zpět. Ale vše bylo nakonec vyváženo radostí ze společného muzicírování, kdy orchestr společně s „Majorettes Kynšperk nad Ohří“ absolvoval tři samostatné koncerty a vystoupení na závěrečném ceremoniálu, kde s velkým úspěchem předvedl svoji pochodovou show. Kromě samotného excelentního hraní měli pak členové orchestru možnost seznámit se s krásami, které čínský Peking nabízí, především pak „Náměstí nebeského klidu“, „Zakázané město“, „Letní palác“, „Národní stadion“ a jeho „Ptačí hnízdo“, „Velkou čínskou zeď“. Členové si projeli „Hutong tour“ na rikšách v místních úzkých uličkách, viděli typické obydlí obyčejných „pekiňanů“, užili si nákupy všeho druhu „Xiushui Market“, zažili pravý čajový obřad, viděli výrobu hedvábí, zpracování perel, nefritů a zažili gastronomické ochutnávky mnoha druhů jídel rozličných chutí.

Závěrem lze říci, že všichni jsou po této cestě bohatší o spoustu nevšedních zážitků, nová poznání o exotické zemi, jejíž hospodářský průmysl je ve světě nejvíce se rozvíjející, a o které tak často v posledních dnech slyšíme v mediálních prostředcích. Dozvěděli se o místních zvycích, mentalitě obyvatel, ale také o bohaté kulturní historii a tradicích. Samozřejmě všichni prožili i další nezapomenutelné okamžiky, které si každý odvezl ve svém srdci, protože toto osmadvacetimilionové město má skutečně každému návštěvníkovi co nabídnout.

 „Tak zase někdy a někde…ahoj!“

  

zdroj: DOM Krnov

KONCERT K VÝROČÍ DOM ZUŠ JESENÍK

V sobotu 16.4.2016 ve 14.30 hodin se v sále MěÚ Jeseník uskutečnil slavnostní koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník a to u příležitosti 45 let od vzniku.

Pod taktovkou Tomáše Uhlíře, Milana Domese, Vladimíra Vraňovského a hostujících dirigentů Aleše Podařila z Brna a Marka Prášila z Ostravy zazněly nejdříve skladby současných českých autorů /Zámečník, Staněk, Machek, Zedník/ a skladatelů zahraničních /Williams, Haan/. V sólových skladbách se blýskli trumpetisté Tibor Novotný a Filip Slovák a klarinetista Jan Bartoň.

Číst dál: KONCERT K VÝROČÍ DOM ZUŠ JESENÍK 

V ŠANGHAJI S ÚSPĚCHEM

Dechový orchestr mladých Základní umělecké školy v Jeseníku a mažoretky Crazy girls SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník se ve dnech 9.-17.9.2015 zúčastnili jako vůbec první zástupci České republiky jednoho z největších čínských hudebních festivalů "Shanghai Tourism Festival".

 Pozvání na festival dostal orchestr po náročném výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo několik desítek souborů z celého světa. Vybráno bylo nakonec 27 orchestrů a uskupení – z Lotyšska, Švýcarska, Dánska, Polska, Kanady, Nového Zélandu, Mauricia, Mexika, Austrálie, domácí Číny a konečně poprvé i z České republiky. 

Číst dál: V ŠANGHAJI S ÚSPĚCHEM