Svaz dechových orchestrů

České republiky, z. s.

Přihlaste se na soutěž VDO

 Soutěžní festival velkých dechových orchestrů Šternberk 2024

 Vyhlašovatel

Svaz dechových orchestrů České republiky z. s.

 Pořadatel

Svaz dechových orchestrů České republiky z. s.

Soutěžní festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

 Termín konání:  13. dubna 2024

 Místo konání

Kulturní dům Šternberk, Masarykova 307/20, 785 01 Šternberk

 

Podmínky soutěže

  1. Soutěž je vypsána pro koncertní kategorii orchestrů typu harmonie bez rozdělení na třídy.
  2. Soutěže se mohou zúčastnit orchestry, které odpovídají běžnému mezinárodnímu standardu, bez omezení věku, minimálně 35, maximálně 75 hudebníků.
  3. Délka vystoupení pro orchestry je stanovena na maximálně 50 minut, v nichž je zahrnuta 15 minutová pódiová zkouška v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 25 - 35 minut pro přednesení soutěžního programu.                     Celkový časový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.

 

Repertoár

Soutěžní repertoár by měl zahrnovat původní skladby z oblasti symfonické dechové hudby. Nedoporučuje se zařazení transkripcí, vyloučen je zpívaný repertoár. Přípustná je maximálně 1 skladba pro sólový nástroj s orchestrálním doprovodem.

 

Kalendář soutěže

  1. Přihlášky do soutěže je možné podat nejpozději do prosince 2023. 
  1. Přihlášené orchestry zašlou svůj soutěžní program organizačnímu výboru nejpozději do února 2024 společně se stručnými údaji o orchestru a dirigentovi a fotografiemi orchestru (minimálně 300 pixelů). Předložené pořadí soutěžních skladeb nemůže být dodatečně měněno. 
  1. Zúčastněné orchestry zašlou organizačnímu výboru partitury (řídící hlasy) svých soutěžních skladeb ve třech kopiích do března 2024. 
  1. Pořadí soutěžních vystoupení orchestrů je věcí pořadatele, informaci o harmonogramu soutěže obdrží každý orchestr do 22. března 2024.

 Hodnocení soutěže

 Výkony v soutěži bude hodnotit porota, složená z předních odborníků na dechovou hudbu, jmenovaná SDOČR.

 Odborná porota bude hodnotit následující kritéria:

     ladění

    kvalita tónu a zvuku

    frázování a artikulace

    technické provedení

    rytmické provedení/souhra

    dynamika a vyrovnanost zvuku

    prožití (procítění) stylu/interpretace

    tempo

    volba repertoáru s ohledem na vyspělost orchestru

    celkový dojem

 

Výsledky soutěže sdělí porota po soutěži.

Součástí bude i seminář poroty s dirigenty soutěžících orchestrů.

 

V soutěži budou uděleny tyto ceny:

       za dirigentský výkon

    absolutní vítěz soutěže

 

Na základě obdržených bodů budou orchestry zařazeny:

    bronzové pásmo (60,00–69,99 bodů)

    stříbrné pásmo (70,00–79,99 bodů)

    zlaté pásmo (80,00–89,99 bodů)

    zlaté pásmo s vyznamenáním (90,00–100 bodů)

 Pro soutěž bude pořadatelem zajištěno pódium (včetně ozvučení a osvětlení), židle a notové stojany pro hudebníky, dirigentský pult a bicí nástroje.

 

Přihláška s detailními informacemi ke stažení zde.